ติดต่อโรงเรียน

583 ซอยวัดเทพากร ถนนจรัญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กทม 10700.

Tel : 0-2424-4089 Fax : 0-2424-4089
www.tpk.ac.th