เครื่องหมายและตราสัญลักษณ์มีชื่อ " โรงเรียนวัดเทพากร (เลี่ยมมาตุทิศ) กรุงเทพมหานคร " ล้อมรอบวงกลม
สัญลักษณ์พระอินทร์ทรงช้างสามเศียร (ช้างเอราวัณ) ของกรุงเทพมหานคร